Szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń organizowanych przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa

Wiemy to doskonale, że oferowane Państwu szkolenia, mają spełniać w pewnym stopniu walor ogólności, którą my rozumiemy jako uniwersalizm przekazywanych treści i poruszanych zagadnień (bez względu na wielkość JST i miejsce położenia); jednakże szkolenia te mają mieć przede wszystkim wymiar praktyczny, tzn. dotyczyć realnie istniejących problemów. Szkolenia nasze zatem nie tylko omawiają ogólne podstawy prawne, zasady itp., ale koncentrują się na zagadnieniach praktycznych (rozwiązaniach, modelach, wzorach, przykładach) oraz na tych elementach przyszłości, które rozważane są przez organy stanowiące prawo w Polsce.

Taka konstrukcja szkoleń możliwa jest tylko u nas, gdyż:

 • Po pierwsze – status zawodowy fundatorów Fundacji zapewnia dostęp do najlepszych zasobów wiedzy i rozwiązań,
 • Po drugie – jako izba samorządowa na bieżąco poznajemy Państwa problemy i za pośrednictwem naszych współpracowników, precyzyjnie podchodzimy do ich zdiagnozowania oraz zastosowania najskuteczniejszych rozwiązań.

Fundacja MIS współpracuje z bardzo szerokim spektrum najwyższej klasy ekspertów-praktyków pracujących od lat w i na rzecz JST w Polsce. To dzięki naszym Fundatorom i Współpracownikom dopracowaliśmy się takiego standardu oferty szkoleniowej, jaki trudno będzie znaleźć na rynku. Połączenie najwyższych standardów edukacyjnych i poprawności metodologicznej (płynącej ze sfery dydaktyki akademickiej) z długoletnią praktyką pracy dla JST daje gwarancję najwyższej jakości, rozumianej jako realizacja następujących zasad:

 • Adekwatności – treści szkoleń z naszej oferty są doskonale dopasowane do Państwa potrzeb;
 • Aktualności – szkolenia dotyczą tego, co nazwać można „tu i teraz”, jednakże uwzględniamy w nich również to, co wiemy, że jest planowane w prawie;
 • Realności – tematy i treści szkoleń dotyczą kwestii występujących w praktyce oraz orzecznictwie; podczas szkoleń pracujemy na konkretnych, realnie istniejących przykładach, w tym przede wszystkim na tych, które zgłaszają uczestnicy szkoleń;
 • Poufności – wszystkie zagadnienia szczegółowe nie są wykorzystywane poza szkoleniami, chyba że za zgodą tych, których dotyczą;
 • Partnerstwa – nasze szkolenia są dla Państwa, nie odwrotnie; zatem prowadzący skoncentrowani są na takim przedstawieniu omawianych zagadnień, abyście Państwo w możliwie najwyższym stopniu mogli zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej codziennej praktyce.

Na życzenie Państwa jesteśmy gotowi zrealizować szkolenia na indywidualne zamówienie oraz przygotować ich pogłębioną wersję, uszczegóławiającą wskazane przez Państwa zagadnienia. Gwarantujemy, że proponowane szkolenia dadzą Państwu konkretne przykłady rozwiązań oraz pozwolą właściwie interpretować przepisy.

Poniżej prezentujemy listę dostępnych szkoleń, która nie zamyka katalogu tematów, które posiadamy w naszej ofercie:

 1. Centra Usług Wspólnych (CUW) jako forma realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego
 2. Podatek VAT w branży energetyczno-wodociągowej i wodociągowo-kanalizacyjnej -nowelizacja przepisów, bieżące problemy, najnowsze orzecznictwo
 3. Podatek VAT – istotne zmiany, kierunki zmian i ewolucja, bieżące problemy
 4. Zmiany w podatku od nieruchomości – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa
 5. Postępowanie rekrutacyjne do szkół i przedszkoli publicznych
 6. Problematyka finansowania zadań oświatowych – część oświatowa subwencji ogólnej
 7. Ochrona danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego i w placówce oświatowej w praktyce – dokumentacja, rejestracja, kontrola GIODO
 8. Praktyczne aspekty ochrony własności intelektualnej i przemysłowej  w mikro, małej i średniej firmie
 9. Prawne, organizacyjne i  finansowe uwarunkowania rewitalizacji obszarów zdegradowanych
 10. Praktyczne aspekty stosowania prawa pracy
 11. Praktyczne aspekty zamówień publicznych od strony Oferenta/Wykonawcy
 12. Zamówienia publiczne w samorządzie

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Fundacji MIS.