Projekty

REALIZOWANE:

„Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych – LOWE” POWER, Działanie 2.14

„Promocja potencjału gospodarczego SubregionuTarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” RPO WM, Poddziałanie 3.3.1

„TransForm@ – Game based learning course to boost digital transformation of rural commerce sector”  ERASMUS+

ZREALIZOWANE:

„Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB” FIO 2016

„Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości” w ramach zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w 2016 r.