Konferencja „Inteligentny rozwój miasta”

W najbliższą środę 14 grudnia br. we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie zapraszamy przedsiębiorców, młodzież ponadgimnazjalną i akademicką, osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także przedstawicieli administracji samorządowej do udziału w konferencji składającej się z dwóch elementów: debaty i prezentacji wyników realizacji projektu.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Forum Krakowskiej Przedsiębiorczości” finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Podstawą merytoryczną niniejszego przedsięwzięcia jest koncepcja SMART CITY oraz konsultowany obecnie dokument Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 Roku (SRK2030).

Konferencja składa się z dwóch elementów: debaty i prezentacji wyników realizacji projektu.

Debata ma charakter ustalenia kryteriów  i warunków współpracy międzysektorowej (administracja – nauka – biznes) w zakresie urzeczywistniania idei inteligentnego, nowoczesnego miasta (SMART CITY).

Prezentacja wyników projektu będzie wskazaniem przykładów konkretnych rozwiązań, jakie w idei SMART CITY przygotowali studenci WSEI i które uznają za absolutnie konieczne do wdrożenia, jako dowód bycia Miastem Inteligentnym. Prezentacja ma być również inspiracją do dyskusji dotyczącej tego, na czym faktycznie polega idea Miasta Inteligentnego oraz roli Miasta (tzn. jego władz i administracji samorządowej) we wdrażaniu tej idei.

Celem debaty „Administracja – Nauka – Biznes: uwarunkowania współpracy” jest określenie uwarunkowań współpracy, tzn. możliwych mechanizmów, zasad i warunków organizacyjnych współpracy międzysektorowej w Krakowie.

Celem konferencji jest wskazanie konkretnych rozwiązań oraz potencjałów lokalnych, a na tej podstawie określenie kryteriów zintegrowanej współpracy międzysektorowej w zakresie wdrażania idei SMART CITY w Krakowie.

Podczas konferencji – prócz prezentacji wyników – prowadzona będzie dyskusja o wnioskach i postulatach na przyszłość dotyczących zacieśniania współpracy międzysektorowej służącej inteligentnemu rozwoju Krakowa (KOM).

Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2016 r. w godz. 10.30 – 13.30 w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Krakowie, ul. św. Filipa 17

PROGRAM KONFERENCJI

Zgłoszenie udziału prosimy przesyłać na adres: biuro@2016.fundacjamis.org.pl lub poprzez kontakt z biurem projektu pod nr telefonu 12 200 29 26 lub 535 999 706