Junior Demokracji

Witamy na stronie Konkursu „JUNIOR DEMOKRACJI” na najciekawszy projekt społeczny

Masz 13-19 lat i mieszkasz lub uczysz się w Powiecie Krakowskim? Masz pomysł na fajne przedsięwzięcie? Chcesz zagospodarować czas sobie, rówieśnikom i mieszkańcom Twojej miejscowości? Chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu? Czegoś brakuje tobie lub twoim znajomym?

Zgłoś się do udziału w Konkursie „Junior  Demokracji” na najciekawszy projekt społeczny!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (UWAGA: Prosimy o przysyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres mailowy biuro@2016.fundacjamis.org.pl Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik naszej Fundacji skontaktuje się bezpośrednio z opiekunem zespołu i przekaże szczegóły dotyczące udziału w kolejnych etapach konkursu)

demylab

Konkurs  „Junior Demokracji” jest realizowany w ramach projektu  pt. „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB”.  Jego celem jest  promowanie postaw obywatelskiej świadomości i wrażliwości młodzieży poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych projektów wskazujących sposób rozwiązania zidentyfikowanych problemów o charakterze społecznym, tzw. projektów inicjatywy społecznej.

Kto może być uczestnikiem Konkursu?
Młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat), czyli w dniu zgłoszenia uczestnictwa mają skończone 13 lat i nieukończone 20 lat, mieszkająca lub ucząca się na terenie powiatu krakowskiego, zorganizowana w zespoły projektowe 3-5 osobowe.

Każdy zespół projektowy będzie pracował nad projektem konkursowych (projektem inicjatywy społecznej) pod opieką osoby dorosłej – Mentora. To może być nauczyciel, rodzić lub przedstawiciel lokalnej organizacji społecznej, np. stowarzyszenia, klub sportowego, koła gospodyń wiejskich, klub seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej, itp.

Jakie projekty mogą być zgłoszone do Konkursu?
Projektem inicjatywy społecznej może być każdy prawnie dopuszczalny i nienaruszający porządku społecznego pomysł na rozwiązanie jakiegoś zidentyfikowanego problemu określonej grupy społecznej/środowiska/społeczności. W szczególności mogą to być inicjatywy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, akcje pomocowe, działania charytatywne, promocyjne, upowszechniające jakąś wiedzę, idę lub sposób działania na rzecz danej społeczności, debaty publiczne, konferencje, seminaria itp. Projektem inicjatywy społecznej nie mogą być zbiórki pieniężne, ani żadne zgromadzenia i działania o charakterze politycznym oraz naruszające obowiązujące w Polsce prawo.

Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość!

Co zapewniamy?
–  Wsparcie przy opracowaniu projektów konkursowych
–  Dużo zabawy
–  Nowe i inspirujące doświadczenie
–  Urzeczywistnienie waszych marzeń

Co dajemy?
–  Nagrody pieniężne dla najciekawszych projektów na ich wdrożenie w życie. Łączna pula       gwarantowanych nagród finansowych dla laureatów Konkursu wynosi 20 000,00 zł
–  Dodatkowe nagrody rzeczowe i wyróżnienia
–  Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu

Nie czekaj – zrealizuj swój projekt!
Termin zgłoszeń do konkursu mija 30 września 2016 r. 

Dokumenty konkursowe:
REGULAMIN KONKURSU
Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy           
Załącznik 2a: Oświadczenie uczestnika i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 2b: Oświadczenie uczestnika i/lub Opiekuna prawnego/przedstawiciel ustawowego osoby niepełnoletniej i zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik 3: Formularz opisu projektu inicjatywy społecznej – pracy konkursowej

Udział w konkursie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Patronat
Starosty Krakowskiego            Patronat Medialny

pobranemono

 

 

 

 

2015_logo_FIO_v1

Projekt „Laboratorium Młodzieżowej Demokracji – demyLAB”
jest współfinansowany ze środków otrzymanych od
Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich