Miesięczne archiwum: Luty 2017

Strategia Rozwoju Gminy Mszana Dolna uchwalona!

Ostatniego dnia lutego br. Rada Gminy Mszana Dolna jednogłośnie przyjęła dokument „Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023” opracowany przez konsultantów Fundacji.

Dokument określa obszary priorytetowe, które w najbliższych latach wpłyną na rozwój i wzrost potencjału gminy, tj. turystyka, przedsiębiorczość, edukacja, kultura, rekreacja i sport oraz bezpieczeństwo publiczne.

Portal gospodarczy Subregionu Tarnowskiego

Przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego!  Trwa przyjmowanie ofert firm działających w sektorze MŚP na terenie Subregionu Tarnowskiego do bazy portalu gospodarczego.

Firmy, które prześlą zgłoszenie mogą liczyć na promocję w kraju i zagranicą oraz wsparcie informacyjne w formie spotkań i konsultacji ze specjalistami. Więcej informacji  dostępnych w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym pod nr.  tel. 14 627 75 94.

Gmina Brzesko gotowa do rewitalizacji!


Uchwałą Rady Miejskiej w Brzesku przyjęto Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016-2022 opracowany przez konsultantów z Fundacji przy udziale mieszkańców Gminy z obszarów wyznaczonych do rewitalizacji.