Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Umowa o dofinansowanie projektu POWR 02.14 podpisana!

 

Dzisiaj w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zarząd Fundacji MIS podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” w ramach POWER 2.14.

Wniosek Fundacji otrzymał najwyższą ocenę przyznaną przez Komisję Oceny Projektów i jest jedną z trzech instytucji w Polsce wybranych do opracowania i przetestowania w skali całego kraju modelu Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim,Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki i Związkiem Powiatów Polskich.