Miesięczne archiwum: Październik 2016

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana!

8331160835

Dzisiaj Zarząd Fundacji MIS w obecności Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Pana Pawła Soleckiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu ” Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” w ramach RPO Województwa Małopolskiego Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

Projekt rozpoczyna się 1 listopada br. i będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Brzesko i Tarnowskim Klastrem Przemysłowym S.A

„Junior Demokracji” – Lista zgłoszonych zespołów

Zgodnie z § 6 Ust. 11 Regulaminu Konkursu poniżej publikujemy listę zespołów zgłoszonych na konkurs „Junior Demokracji” na najciekawszy projekt społeczny w Powiecie Krakowskim. Lista składa się z Nr konkursowego zespołu oraz nazwy gminy Powiatu Krakowskiego, z której pochodzi zespół.

LISTA ZGŁOSZONYCH ZESPOŁÓW

W najbliższych dniach każdy z zespołów zostanie poinformowany o terminie i miejscu warsztatów edukacyjnych. I zaczynamy wspólnie z wami pracę nad pomysłami na projekty społeczne.