Miesięczne archiwum: Maj 2016

Przedłużenie terminu rejestracji zespołów do Konkursu „Junior Demokracji”

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony placówek oświatowych i  edukacyjnych z powiatu krakowskiego dotyczące harmonogramu Konkursu „Junior Demokracji”, wychodząc naprzeciw zgłaszanym prośbom i sugestiom Zarząd Fundacji podjął decyzje o dokonaniu zmian w regulaminie konkursu polegających na wydłużeniu terminu zgłoszenia zespołów projektowych do konkursu do dnia 30 WRZEŚNIA 2016 r. Inne postanowienia regulaminu nie uległy zmianie

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce JUNIOR DEMOKRACJI, a na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym: biuro@2016.fundacjamis.org.pl

Zapraszamy!