Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji

Do 23 maja 2016 trwa konkurs dotacji dla gmin z obszaru Małopolski na dofinansowanie prac związanych z opracowywaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji. Jego celem jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji

Zespół ekspertów Fundacji udziela wsparcia w przygotowaniu niezbędnych analiz, ekspertyz, konsultacji w procesie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Informacja o konkursie dotacji dla gmin z obszaru Małopolskie

Zapraszamy do współpracy!

balony-i-serpentyny_743322Z okazji 1 roku funkcjonowania Fundacji Małopolska Izba Samorządowa dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom, samorządom z którymi mieliśmy okazję do tej pory współpracować. Życzymy sobie kolejnych tak owocnych, inspirujących i pracowitych miesięcy oraz obiecujemy niezmiennie w naszych działaniach realizować misję Fundacji – „Dialog, profesjonalizm i rozwój”.

 

Zapraszamy na szkolenia!

warning-24841_960_720Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń organizowanych przez Fundację „Małopolska Izba Samorządowa”.

Terminy i tematy szkoleń dostępne w zakładce SZKOLENIA.
Zapraszamy do udziału!