TransForm@

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu TransForm@. Projekt w ramach Programu Erasmus+ ma celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie cyfrowych i e-biznesowych umiejętności. A Fundacja MIS jest jednym z partnerów projektu w którym uczestniczą organizacje z Belgii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii.

 

Zdobądź grant na Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji!

Zapraszamy organy prowadzące szkoły do udziału w projekcie „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych (LOWE)” w ramach, którego będzie można otrzymać grant na uruchomienie pilotażowych Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Brzmi ciekawie?

Informacje dotyczące aplikowania, możliwości uzyskania grantu oraz dokumentacja naboru wniosku dostępna pod linkiem NABÓR LOWE, a także na stronie projektu LOWE.FUNDACJAMIS.ORG.PL

Nabór wniosków do 31 marca do 28 kwietnia br.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo Instytucji: Fundację Małopolska Izba Samorządowa – lidera partnerstwa oraz Wyższą Szkoła Ekonomii i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński oraz Związek Powiatów Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWR 2.14

Strategia Rozwoju Gminy Mszana Dolna uchwalona!

Ostatniego dnia lutego br. Rada Gminy Mszana Dolna jednogłośnie przyjęła dokument „Strategii Rozwoju Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023” opracowany przez konsultantów Fundacji.

Dokument określa obszary priorytetowe, które w najbliższych latach wpłyną na rozwój i wzrost potencjału gminy, tj. turystyka, przedsiębiorczość, edukacja, kultura, rekreacja i sport oraz bezpieczeństwo publiczne.

Portal gospodarczy Subregionu Tarnowskiego

Przedsiębiorcy z subregionu tarnowskiego!  Trwa przyjmowanie ofert firm działających w sektorze MŚP na terenie Subregionu Tarnowskiego do bazy portalu gospodarczego.

Firmy, które prześlą zgłoszenie mogą liczyć na promocję w kraju i zagranicą oraz wsparcie informacyjne w formie spotkań i konsultacji ze specjalistami. Więcej informacji  dostępnych w Tarnowskim Klastrze Przemysłowym pod nr.  tel. 14 627 75 94.